Souhlas s osobními údaji

Vyplněním rezervačního formuláře, zaškrtnutí ikony "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" a potvrzením ikony "Odeslat" , sděluje klient své osobní údaje MUDR. Marii Ukové a zároveň souhlasí s jejich zpracováním uvedenou osobou práva, a to za účelem řádného poskytnutí služeb on-line rezervačního systému, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefon, emailová adresa, případně další informace, které vyplývají z vyplněného rezervačního formuláře. Identifikace klienta probíhá v rámci on-line rezervačního systému tak, aby MUDr. Marie Uková mohla zajistit služby on-line rezervačního systému v potřebném rozsahu a kvalitě. Osobní údaje budou MUDr. Marií Ukovou zpracovávány ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů za účelem poskytování služeb on-line rezervačního systému.

MUDr. Marie Uková je povinna zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů. MUDr. Marie Uková zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména přijme veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří zejména přesné stanovení pravidel pro práci s on-line rezervačním systémem, nakládání s dokumenty obsahujícími osobní údaje pouze určenými pracovníky, dále povinnost mlčenlivosti osob zabývajících se zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb on-line rezervačního systému.

Vyplněním rezervačního formuláře, zaškrtnutí políčka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" a stisknutím tlačítka "Odeslat", sděluje klient své osobní údaje poskytovateli léčebné péče a jeho spolupracujícím obchodním společnostem (např rtg , laboratoře, rhb apod.), přičemž zároveň souhlasí s jejich zpracováním uvedenými osobami práva, a to za účelem naplnění jeho závazků, které mu vyplývají z příslušné Úplatné zprostředkované smlouvy nebo příslušné Bezúplatné zprostředkované smlouvy, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefon, emailová adresa, případně další informace, které vyplývají z vyplněného rezervačního formuláře. Osobní údaje budou poskytovatelem léčebné péče nebo výše specifikovanou spolupracujicí obchodní společností zpracovávány ve smyslu ustanovení § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Znění platné od 1. 1. 2017© 2011 MUDr. Marie Uková